De schakel tussen Goeree en Overflakkee (1751)

Door verschillende (kleinere) inpolderingen groeit Overflakkee uit tot één groot eiland. Halverwege de achttiende eeuw is Goeree nog een apart eilandje. Tussen Goeree en Overflakkee ligt dan een slikkengebied met een klein onbedijkt stukje grond: het Stellegors of de Stelle.

Vóór die tijd ook wel het Zomerland genoemd. Het plan om Goeree en Overflakkee met elkaar te verbinden leeft al enige tijd. Van een dam tussen beide eilanden worden grote voordelen verwacht. De kust van Goeree zou dan beter beschermd zijn tegen de zee en de marinehaven Hellevoetsluis beter bereikbaar worden. De dam zou een eind moeten maken aan het dichtslibben van het Goereese Gat en door aanslibbingen ter plaatse nieuw land opleveren. 

Na lange tijd plannen maken is het in 1751 eindelijk zover. In opdracht van de Staten van Holland wordt een vijf kilometer lange dam aangelegd. De officiële naam is Statendam, maar wordt ook wel Stellendam genoemd, omdat deze deels over het Stellegors loopt. Het is een simpele dam, bestaande uit een aarden dijklichaam en afgedekt met rijshout. Door zwaar stormweer in februari en maart van 1757 wordt een groot deel van de dam vernield, maar spoedig herstel volgt. In 1763 is er weer grote schade ontstaan aan de dam. De Staten gaan twijfelen over de instandhouding ervan. Een aantal particulieren neemt de dam over en besluit de klus te klaren door het verhogen van de dam. Zij steken er niet zoveel geld in omdat zij het zo belangrijk vinden dat er een dam tussen Goeree en Overflakkee blijft liggen, maar met het idee om door inpoldering van aanslibbingen extra land te krijgen. Met resultaat, want in 1769 kan de eerste inpoldering tegen de Damdijk plaatsvinden: de Adrianapolder, enkele jaren later gevolgd door de veel grotere Eendrachtspolder. 

In de Eendrachtspolder komt het dorp Stellendam te liggen. Het eerste stenen huis van dit jongste dorp van Goeree-Overflakkee wordt in 1782 gebouwd. 

Na de aanleg van de Statendam is er sprake van één eiland: Goeree-Overflakkee. Zeker na de inpolderingen van de Adrianapolder en de Eendrachtspolder krijgt het eiland zijn huidige vorm.
De Statendam bestaat niet meer. De dijk is afgegraven en waar eens de Statendam heeft gelopen, ligt nu de Damweg (N215).