Adres- en contactgegevens

Bezoekadres

Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis

Postadres 

Postbus 1, 3240 AA  Middelharnis

Telefoon

14 0187 (algemeen telefoonnummer gemeente, u wordt op verzoek doorverbonden met het Streekarchief)

E-mail

streekarchief@goeree-overflakkee.nl

Openingstijden

De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 tot 12.00 uur en 13:00 tot 15:00. Op maandag is het streekarchief gesloten

Huisregels

Op de studiezaal is ruimte voor ca. 20 personen. Hier zijn voor de genealogen tal van klappers te raadplegen, zowel op doop-, trouw- en begraafregisters als nadere toegangen op rechterlijke en notariële archieven. Het archief bevat een schat aan informatie over het eiland en de mensen die er hebben gewoond.

Naast archiefstukken is er ook een bibliotheek met publicaties over het eiland, genealogieën en algemene naslagwerken en er wordt gewerkt aan het opzetten van een topografische atlas (kaarten en foto’s).

De akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters zijn gescand en met de op de studiezaal geplaatste computers gemakkelijk te raadplegen. De medewerkers van het streekarchief staan voor u klaar om u te assisteren bij uw onderzoek.

Omdat de originele archiefstukken uniek en vaak zeer kwetsbaar zijn, zijn er een aantal regels waaraan de bezoekers zich dienen te houden. Wanneer u de studiezaal bezoekt, dient u zich te melden bij de uitgiftebalie waar u geattendeerd wordt op de zogenaamde huisregels. Tevens wordt u verzocht in het bezoekersregister uw naam te noteren en het doel van uw onderzoek. De gegevens in het bezoekersregister worden gebruikt voor statistische doeleinden en zijn alleen openbaar voor de medewerkers van het streekarchief.

Tarieven

Het raadplegen van de archieven is gratis. Voor het op verzoek doen van naspeuringen in het archief wordt € 15,40 per kwartier gerekend.

Voor fotokopieën betaalt u:

  • A4 - formaat € 0,20
  • A3 - formaat € 1,00
  • A2 - formaat € 4,35
  • A1 - formaat € 5,75
  • A0 - formaat € 7,15

Aanbieden materiaal

Als u in het bezit bent van archief- of beeldmateriaal wat van belang is voor het begrip van de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, bijvoorbeeld het archief van een vereniging of een collectie foto’s van het eiland, dan kunt u dit aanbieden bij het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Als het Streekarchief uw materiaal opneemt in de collectie weet u zeker dat het goed beheerd wordt en bewaard blijft voor toekomstige generaties.

Het materiaal

We kunnen uiteraard niet alles opnemen in onze collectie. Het is daarom belangrijk dat uw archief of collectie:

  • betrekking heeft op Goeree-Overflakkee, of een deel daarvan;
  • uit origineel materiaal bestaat (dus geen kopieën, replica’s of krantenknipsels);
  • geen voorwerpen bevat;
  • aansluit bij het acquisitiebeleid.

Wanneer u twijfelt of uw materiaal van waarde is voor het Streekarchief kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanleveren

Er bestaan wettelijke normen voor de opslag van archieven bij een archiefdienst. Als het Streekarchief uw materiaal wil opnemen in de collectie, vragen we u daarom zoveel mogelijk het materiaal te verpakken volgens deze normen. Het Streekarchief kan u hierin uiteraard adviseren en u ook van verpakkingsmateriaal, zoals archiefdozen en omslagen, voorzien.

Het Streekarchief wil uw materiaal ook ter beschikking stellen aan geïnteresseerde studiezaalbezoekers. Daarom vragen wij u uw materiaal geordend en zoveel mogelijk beschreven aan te leveren. Als archiefvormer kent u het materiaal het beste en kunt u het ook het beste beschrijven. Door de ordening is het ook mogelijk om eventueel vast te leggen welke stukken voorlopig nog niet openbaar zijn.

Wij verzoeken u, om voor u materiaal bij het Streekarchief aanbiedt, contact op te nemen.