Winters op Goeree-Overflakkee

Vroeger had je pas echte winters’ is een veel gehoorde uitspraak, maar is dat wel zo? Ja, je hebt in het verleden zeer strenge winters gehad, maar ook uit de recentere historie zijn enkele memorabele winters te noemen, zoals die van 1963 en 1979.

De meeste winters uit de eerste helft van de twintigste eeuw verlopen redelijk normaal met wat sneeuw, matige vorst en één of twee weken schaatsenrijden. Zij worden nu en dan afgewisseld door een echt strenge winter. Dit zijn de winters die indruk hebben gemaakt door hun uitzonderlijke koude en daarmee gepaard gaande overlast. Over deze winters wordt jaren later nog gepraat, winters die geschiedenis hebben