Het Streekarchief Goeree-Overflakkee is begonnen met het online zetten van documenten uit de oude archieven van de gemeente. De scans op www.streekarchiefgo.nl geven een mooi inzicht in het alledaagse leven van eind 15e tot begin 19e eeuw.

Denk aan metselaar Meijndert Aleman die in 1767 aan de Noordzijde Haven in Goedereede toestemming kreeg om bouwmaterialen op te slaan. Of Pieter Moerkerke die in Dirksland in 1776 koffie, thee en chocolade mocht gaan verkopen. Deze besluiten staan in resolutieboeken. 

“Schout en schepenen hielden de resolutieboeken bij. Of in het geval van Goedereede burgemeester en schepenen”, legt gemeentearchivaris Marco Kuiper uit. “Alle door hen genomen besluiten – resoluties - stonden in de boeken. Je zou ze kunnen vergelijken met de B&W-besluiten vandaag de dag.” De resolutieboeken van Oude-Tonge, Ooltgensplaat, Den Bommel, Middelharnis, Dirksland, Roxenisse, Goedereede en Ouddorp zijn nu gedigitaliseerd.

Bijzonderheden

Ook bijzonderheden staan in de resolutieboeken. Zoals de gebeurtenissen in Ooltgensplaat tijdens de Franse inval in de Republiek in 1793. Kuiper: “De Fransen trokken in 1793 Brabant binnen en belegerden onder andere Willemstad. Ooltgensplaat ving vluchtelingen vanuit Brabant op. Het dorp werd in staat van verdediging gebracht. Dit betekende onder meer dat militairen bij mensen thuis verbleven. In het dorp heerste logischerwijs een gespannen sfeer.” 

In de resolutie stond ook een detail rond die gebeurtenis dat de gemeentearchivaris gelijk opviel. “Er staat geschreven dat het archief ‘ter berginge en veyligheyt’ tijdelijk in Rotterdam is ondergebracht.”

Stadsrekeningen

Ook zijn digitaal de stadsrekeningen van Goedereede in te zien. Dat zijn archiefstukken die tot de oudste stukken uit de collectie van het streekarchief behoren. “De stadsrekeningen vermelden alle publieke financiën”, aldus Kuiper. “De oudste rekening dateert uit 1465.”

“Per perceel staan de ontvangen cijnsen – een soort erfpacht –vermeld. Dit geeft enerzijds een beeld van degenen die de cijns betaalden – de inwoners. Maar het geeft ook een beeld van de gebouwen die in Goedereede stonden. En van de straatnamen die in gebruik waren. Hiermee is het een mooie bron voor zowel genealogisch als historisch onderzoek.” 

Voordelen

Het Streekarchief van Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om de digitale dienstverlening verder uit te breiden. Dat heeft meerdere voordelen. “Geïnteresseerden kunnen de stukken op elk moment inzien via onze website. Het is daarmee ook interessanter voor een veel groter publiek. Lang niet iedereen komt naar de studiezaal om stukken in te zien.” En, voor de gemeentearchivaris een belangrijk voordeel: “Gedigitaliseerde stukken hoeven we minder vaak uit de archiefbewaarplaats te halen. Dat draagt dus weer bij aan het behoud van de stukken.”

De gemeentearchivaris is zelf geoefend in het lezen van deze documenten. Voor veel mensen kan het ouderwetse taalgebruik én het handgeschreven schrift nog wel een uitdaging zijn. “Het vraagt inderdaad wel wat geduld en training”, geeft Kuiper toe. “De mensen die gebruik maken van dit soort archieven weten vaak goed wat ze zoeken. Ze nemen heel gericht de scans door. En het is een voordeel dat de scans makkelijk zijn te vergroten.” 

Verdere digitalisering

Op dit moment werkt het Streekarchief onder andere aan het online zetten van de scans van aktes burgerlijke stand. Deze aktes zijn een belangrijke bron voor het doen van stamboomonderzoek. Ook loopt er een project om de ambachtsheerlijkheidsarchieven te digitaliseren. Houd vooral de website van het Streekarchief in de gaten: www.streekarchiefgo.nl.