De tijd laat zijn sporen na. We zien dit ook in het landschap van het eiland Goeree- Overflakkee. Door ingrijpen van de mens is het eiland gevormd, in cultuur gebracht. We zien dat in het laatst van de 20e eeuw diezelfde mens meer ruimte gaat geven aan de natuur. Of het nu 'echte' of 'gemaakte' natuur is, daarover lopen de meningen uiteen. Eén ding is zeker: de mens heeft ook nu weer de regie in handen

Maar af en toe is de natuur de baas, zoals we hebben gezien bij de verwoestende Watersnoodramp van 1953. Het is deze ramp geweest, die een groot stempel heeft gezet op de huidige vorm en de toestand van het eiland en zijn bewoners.

Uitgebreide informatie over de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee vindt u in het hieronder opgenomen document.