Op 21 maart 1749 zag in Middelharnis een jongen het levenslicht, die in de latere historie van dit vissersplaatsje een belangrijke plaats zou innemen, namelijk Lambertus Kolff.

De familie Kolff behoorde lange tijd tot de dorpselite van Middelharnis. Verscheidene leden van deze familie namen vooraanstaande plaatsen in diverse besturen in. Hun invloed op de dorpspolitiek was zeer groot. Eén van de markantste persoonlijkheden van de familie Kolff was Lambertus.