Genealogie

Op zoek gaan naar uw voorouders is een boeiende hobby. De belangrijkste bronnen zijn in eerste instantie de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Gaat u verder terug, dan bent u aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerk. Bij het streekarchief zijn deze bronnen van alle dorpen op het eiland Goeree-Overflakkee in te zien. Daarbij worden de algemeen geldende termijnen t.a.v. openbaarheid in acht genomen.

Omdat de genoemde registers veel worden geraadpleegd, en dus aan slijtage onderhevig zijn, zijn al deze boeken ingescand en door middel van computers op eenvoudige wijze op de studiezaal te raadplegen. 

Een groot deel van de DTB-registers is reeds geïndexeerd. Deze indexen (ook wel klappers genoemd) staan op de studiezaal. Voor genealogisch onderzoek zijn ook interessant de rechterlijke en notariële archieven, weeskamerboeken en registers van de gaarder. Ook deze archieven zijn in te zien. Wanneer u de DTB-registers en gaarder via internet in wilt zien, kunt u terecht op www.nationaalarchief.nl/dtb.

Van de burgerlijke stand zijn alle huwelijken, geboorten en overlijden op Goeree-Overflakkee van 1812 tot respectievelijk 1932, 1900 en 1960 te raadplegen via www.wiewaswie.nl. Via de site van de Mormonen zijn de gedigitaliseerde microfiches van het Nationaal Archief te raadplegen. U gaat dan naar www.genealogiewerkbalk.nl. U kunt ook kijken op de site van het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee: www.genealogieflakkee.nl.