Het eiland is mogelijk lange tijd onbewoond (ca. 300 - 1000)

Sinds het eind van de derde eeuw zorgen overstromingen ervoor, dat er getijdegeulen en steeds grotere gaten in de strandwal slaan. Het zeewater spoelt op sommige plaatsen grote stukken veen weg, maar zet tegelijkertijd een laag klei af. Waar het veen blijft zitten, wordt vruchtbare zeeklei op het veenpakket afgezet. 

Over de volgende eeuwen is eigenlijk weinig bekend. De invloed van de zee blijft groot en het kustgebied zal geen goede plaats zijn geweest om te wonen. Toch is het niet uitgesloten, dat er in de buurt van het huidige Ouddorp ook gedurende deze tijd over een langere periode mensen hebben gewoond. In de grond zijn wel enkele aardewerkscherven gevonden, die uit die tijd moeten stammen, maar het zijn er niet echt veel. De strandwal verplaatst zich langzaam en komt meer richting huidige kustlijn te liggen. De getijdegeulen veranderen in rivieren en jaar in jaar uit geeft en neemt de zee. Kortom, de delta is een gebied waar de krachten van de natuur vrij spel hebben. 

In de achtste eeuw wordt de zee rustiger en het klimaat gematigder, waardoor het gebied interessanter wordt voor de mens. Volgens oude kronieken zou het ‘Oudeland van Diepenhorst’ bij Ouddorp in de zevende eeuw zijn ontstaan, maar dat kan niet met zekerheid worden aangetoond. In oude geschriften wordt melding gemaakt over aanvallen van Noormannen in de negende eeuw in de buurt.

Vanaf de vijfde eeuw zouden de Jonge Duinen, de huidige zeeduinen, verder groeien. Eigenlijk kunnen we stellen, dat Goeree dan al een eilandje is.